Khi quyết định bỏ gì vào ba lô du lịch, đừng quên kiểm tra 10 món đồ trong list dưới đây.