Những bài thuốc đơn giản để xử lý những bất ổn của cơ thể vào ngày tết.