Hà thành giờ lại có xe điện, mua 15.000 đồng đã đủ một vòng quanh dăm ba con phố cổ. Nhưng cách truyền thống nhất vẫn là đi bộ và tự mình khám phá mọi ngõ ngách.

Điểm đến đầu tiên là ô Quan Chưởng, cửa ô duy nhất còn lại của Hà Nội xưa. Sáng tinh mơ, các bà các cô từ chợ hoa sớm Quảng Bá đã làm một cuộc diễu hành hoa qua cửa ô này để rồi tản ra khắp mọi nẻo đường thành phố.