1. Phải có niềm tin: Niềm tin luôn mang lại cho bạn sự lạc quan, dù bạn tin vào đấng tối cao, vào năng lực siêu nhiên, hoặc thậm chí vào chính bản thân mình. “Tôi thấy vui…”, “Tôi hy vọng…”, những người thường thốt lên như vậy luôn dễ dàng vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, trong khi những người lúc nào cũng mang tâm trạng bi quan lại rất dễ đầu hàng số phận. Dù bạn ở trong hoàn cảnh nào, niềm tin cũng cho bạn sức mạnh chiến thắng sự giận dữ và nắm bắt được cơ hội trong tầm tay.