Say sóng là một cảm giác khó chịu xảy ra khi bạn đang đi thuyền. Nó làm cho các cuộc du lịch biển của bạn hè này kém vui.