Thức khuya

Hầu hết chúng ta cần 7 – 8 tiếng đồng hồ để ngủ mỗi đêm. Tuy nhiên, mỗi người có nhu cầu ngủ khác nhau. Các chuyên gia về giấc ngủ khuyên, để biết được nhu cầu của mình, bạn hãy tắt đồng hồ báo thức và xem thử giấc ngủ tự nhiên kéo dài được bao lâu.