Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ độ tuổi nào