Một nhóm bạn cũ gồm các cặp vợ chồng được mời đi ăn tiệm do một cặp vợ chồng là doanh nhân thành đạt khao. Tiệc kết thúc, tờ hóa đơn được đưa cho người vợ. Vị phu nhân này sau khi liếc qua hóa đơn liền đưa cho chồng. Anh cũng chỉ liếc nhanh con số đó rồi vừa tiếp tục câu chuyện với bạn, vừa đưa tay lấy ví tiền.