Hủ tiếu từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc của người Sài Gòn. Ăn sáng, hủ tiếu. Ăn trưa, hủ tiếu. Ăn tối, hủ tiếu, đã tạo nên nét văn hóa rất riêng của Sài Gòn.