com-ruou
Những viên cơm rượu trắng mơn hấp dẫn – Ảnh: Thất Lang

Cạnh con rạch Xẻo Luông, rạch Bà Đằng, có hơn 60 hộ thuộc ấp Thạnh Phước, xã Trung Thạnh (Thốt Nốt, Cần Thơ), lấy nghề làm cơm rượu gia truyền để mưu sinh qua ngày.