Chuyện ăn đuôi bổ gì vẫn còn nhiều bàn cãi, người bảo bổ… ngón tay út, kẻ nói tốt gân đầu gối… Vậy nên, phải nhờ chuyên gia phân giải.