Nếu ăn muộn, cơ thể vẫn phải làm việc, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi đêm, khiến bạn ngủ không ngon giấc. Bạn nên ngừng ăn uống ít nhất hai giờ trước khi đi ngủ vào ban đêm.