Các món mắm của người Việt Nam rất đa dạng: từ món mắm để chấm, để nhắm rượu… đến mắm chiên, mắm nấu lẩu; từ mắm nước, mắm đặc, mắm sống… đến mắm chiên. Mỗi món mắm đều có vị hấp dẫn riêng khó quên…