Nhìn những bao bì bắt mắt, màu sắc và thơm tho, bạn cho rằng, chúng hoàn toàn sạch sẽ và đảm bảo an toàn khi bao gói thực phẩm, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Đặc biệt, khi ăn những thực phẩm được dùng giấy báo để gói có thể bị nhiễm chì.

Hãy nghe những lời khuyên của chuyên gia để có được sự lựa chọn thông minh về bao gói thực phẩm.