Yến là một loài chim nhỏ bé, sống trong các hang đảo ngoài khơi vùng biển miền Trung nước ta. Khánh Hòa là tỉnh được ” trời cho” có nhiều yến nhất, chiếm 70% sản lượng cả nước. Để sinh con, chim yến lấy rãi của mình ra dệt tổ, ấp trứng. Chữ Hán gọi là “yến sào”, sào là tổ vậy.