53 năm chung thuỷ với nghề giáo. 18 năm tình nguyện dạy lớp tình thương. Có người gọi cô Trần Thị Kính là “bà tiên” của trẻ em nghèo. Ai hay, chân “bà tiên” đã run, mắt đã mờ, tóc đã bạc. Tuổi 74 đã không còn dẻo dai, nhanh nhẹn của ngày nào, nhưng bù lại, trong con người này lúc nào cũng chứa chan tấm lòng thương yêu dành cho thế hệ con em đồng bào Khmer.