Chúng tôi đến thăm lớp học của cô Bùi Thị Hoàn ở khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, Biên Hoà vào một chiều mưa to cuối tháng 7. Những đôi dép sờn cũ, đứt quai của học trò xếp đều tăm tắp trước cửa lớp. Bên trong, bà giáo 64 tuổi cần mẫn giảng cho các em hiểu ý nghĩa một bài thơ…