Bà Meera Nagananda đã đến hơn 50 quốc gia để xúc tiến dự án “Năm Hòa bình quốc tế”, “Triệu phút hòa bình” và được chào đón nồng nhiệt qua các đề tài đa dạng. Bà tốt nghiệp Trường đại học Tinh thần thế giới Brahma – Kumaris ở Ấn Độ năm 1968, sau đó giữ nhiều vị trí trong các chi nhánh của Brahma Kumaris toàn cầu. Nhân dịp đến Việt Nam, bà đã dành cho Doanh nhân Sài Gòn cuộc phỏng vấn một đề tài được nhiều người quan tâm, nhất là các doanh nhân, về tâm trí và khoa học tinh thần.