Hình ảnh của Bắc Ireland đáng ra không thể xấu hơn được nữa: bạo động và chiến tranh tôn giáo liên miên. Nhưng hiện tại xứ sở này đã bước ra khỏi cái bóng của người hàng xóm Ireland, ít nhất là trên phương diện du lịch. Điều này được tạo nên bởi phong cảnh tuyệt đẹp, với những người khổng lồ là những kiến trúc sư vĩ đại.