Chạy dọc bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa), dễ dàng bắt gặp nhiều cống nước dơ xả trực tiếp ra biển. Hai cống nước gần công viên Thanh Niên B (phường Vĩnh Nguyên) nằm ngay bên đường Trần Phú, nơi có rất nhiều người qua lại.