Oprah Winfrey, một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, người dẫn chương trình hàng đầu nước Mỹ, và là doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ khoảng 2,5 tỷ USD. Phái nữ có thể học hỏi nhiều điều từ sự nghiệp của Oprah Winfrey.