Hình ảnh em bé 9 tuổi người Nhật từ chối khẩu phần ăn do một cảnh sát người Nhật gốc Việt cho riêng mình để bỏ vào thùng cứu trợ chung hay cảnh từng đoàn người nhẫn nại xếp từng hàng, lặng lẽ cúi gập đầu nói cảm ơn, xin lỗi khi nhận lương thực cứu trợ đã làm lay động trái tim hàng triệu người VN.