Sau khi đăng bài “khỏi nhiều bệnh mà không mất tiền”, tôi đã nhận được điện thoại của nhiều người, nhiều nơi gọi đến. Người thì chia sẻ kinh nghiệm, người thì khích lệ lòng tin, kiên trì luyện tập. Đặc biệt, có một số người nhận thấy ích lợi của việc luyện tập, nên cũng rất muốn tham gia tập luyện. Nhưng chưa biết bài bản thế nào. Qua điện thoại, tôi không thể truyền đạt được hết ý, nhờ Báo Người cao tuổi giúp, gửi bài tập đến bạn đọc, để đáp ứng yêu cầu trên. Dưới đây là tóm tắt tài liệu và sự vận dụng luyện tập của tôi.