Câu nói thường nghe nhất từ nhiều nhà lãnh đạo Singapore là “Đất nước chúng tôi nhỏ bé, không có tài nguyên nên chúng tôi phải lao động cật lực để phát triển”. Và họ đã truyền được nhận thức đó cho cả nước hiểu và làm.