Có một thứ bánh chỉ làm từ bột nếp, bên ngoài là lớp vừng bao quanh, ăn giòn thơm, bùi, béo, ngọt…đã khiến biết bao nhiêu thế hệ tuổi thơ chúng tôi lớn lên nơi miền quê hai lúa Đồng bằng Bắc Bộ chẳng thể nào quên.