Hiện nay có trên 5000 điểm mỏ với hơn 60 loại khoáng sản khác nhau, và theo sau đó là môi trường, cảnh quan, cân bằng sinh thái của 5000 vùng đất hoặc hơn thế sẽ, đang và đã bị tàn phá nghiêm trọng.