Đại dương cung cấp cho con người hàng tỉ sản phẩm và dịch vụ thiết yếu, nhưng nếu cần thêm bất cứ lí do nào để bảo vệ đại dương thì con người chỉ cần nghĩ đến những tiềm năng to lớn chưa từng được khai thác mà chúng đóng góp cho những sáng tạo khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu năng lượng tái tạo và y tế.