Trên bộ hoàng bào của vua Khải Định mặc trong dịp đại lễ Tứ tuần Đại khánh – mừng sinh nhật 40 tuổi vào năm 1924, ông cụ thân sinh tôi được triều đình giao thêu kim tuyến lên áo. Đó chính là tuyệt kỹ trong nghề mà tôi đã được trao truyền, có lẽ không mấy ai còn biết”, ông Lê Văn Kinh giới thiệu về nghề thêu của gia đình mình.