Từ ngày 25/3 đến 28/10/2012, Air France sẽ có 4 chuyến bay trong tuần đến Paris từ TP HCM, trong đó 3 chuyến khai thác bởi Air France và 1 chuyến khai thác liên danh với Việt Nam Airlines, đối tác của Air France trong liên minh Skyteam.