Trên 90% người bệnh đột quỵ đến Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) khi đã qua “thời gian vàng” điều trị bệnh. Gần đây, nhiều người gửi cho nhau một bài viết hướng dẫn cách sơ cứu người thân thoát khỏi cơn đột quỵ bằng một cây kim.