Theo bạn, thế nào là hạnh phúc? Có người cho rằng hạnh phúc là khi bạn đúng trên đỉnh của thành công, khi có một gia đình êm ấm, là khi bạn được thăng chức, bạn mua một chiếc xe mới. Còn theo quan điểm của Marci Shimoff – tác gỉa cuốn sách “Happy for no reason” (khi mọi điểm tựa đều mất), là quá chú ý đến những yếu tố bên ngoài mà quên mất cái gốc của hạnh phúc ở ngay trong tâm hồn mỗi người. Bạn có thể tạo ra hạnh phúc chỉ đơn giản bằng cách hình thành, trau dồi những thói quen, thái độ và suy nghĩ tích cực, kể cả khi có những yếu tố tiêu cực bên ngoài tác động.