Mỗi dịp lễ Giáng sinh, nếu đến các nhà thờ Công giáo, chúng ta sẽ nghe câu hát quen: Vinh danh Thiên Chúa trên trời/Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Câu đầu là một xác tín tôn giáo. Câu sau là một xác tín về thái độ sống, thái độ hành xử của con người trong cuộc đời.