Gọi cho đúng, phải là “bún bò Huế ở Sài Gòn”. Mà gọi cho đầy đủ nữa, lại phải là “Bún bò giò heo Huế ở Sài Gòn”. Nhưng đôi khi chỉ cái tên và dăm ba câu chữ lại sinh việc tranh luận, miếng ăn mất cả ngon, nên thôi cứ gọi “bún bò Sài Gòn” như một nét riêng khiêm tốn.