Tình trạng buồn ngủ do chứng ngừng thở khi ngủ gây ra có liên quan đến bệnh tiểu đường.