Kinh tế Mỹ tiếp tục suy thoái nên hấp lực của thuyền  trưởng hải tặc Jack Sparroe, người hùng Superman, Homer Simpson và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong các phim truyện Mỹ giảm hẳn đi. Vì thế, thu nhập của những thanh niên Mỹ đội lốt các nhân vật này để câu khách chụp ảnh kỷ niệm trên con đường đầy ngôi sao Hollywood Boulevard đã thấp hơn trước rất nhiều.