Từ Vĩnh Long, đi xe hay đò đều đến được thị trấn Trà Ôn nằm ở ngã ba sông. Thời nay, ít người còn biết Trà Ôn một thuở nổi danh nhờ cá cháy.