Phải rất lâu rồi, khi lang thang dạo chợ tôi mới gặp bà bán hàng ngồi trước giỏ cá lác, thứ cá dân dã gắn bó với gia đình tôi cả một thời gian dài.