Rau muống, cà quê nơi nào trên đất nước ta lại không có, ấy vậy mà vẫn không ngon bằng thứ rau muống mọc ao làng, thứ cà trồng ở vườn nhà: “Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”…