“Kỷ lục” này thuộc về một nàng cá voi lưng gù, với hành trình bơi ít nhất 10.000km. Đây được xem là hành trình dài nhất mà một động vật có vú thực hiện.