Các cơ quan của Việt Nam tại Hoa Kỳ
1. Đại Sứ Quán Việt Nam

Địa chỉ: 1233, 20th Street, N. W.Suite 400 Washington DC, 20036.
Tel: 8610737/ Fax: 8610917
Ngoài giờ: 3322937
Lãnh sự: 8610694, 8612293 / Fax: 8611297
Email: vietnamembassy@msn.com
Code: 00-1-202.

2. Lãnh sự quán tại San Francisco

Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 430 San Francisco, CA 94109, USA
Tel: 9221577, 9221707 / Fax: 9221484, 9221757
Email: info@vietnamconsulate-sf.org
Code: 00- 1415

3. Trụ sở tại Việt Nam liên hiệp quốc – lãnh sự quán tại New York

Địa chỉ: 866 UN Plaza Suit 435 New york
Điện thọai: 6440594 / Fax: 6445732
Email: vietnamun@vnmission.com
Code: 00-1212

4. Thương vụ tại Washinton DC

Vietnam Trade Office
1730 M Street, N.W., Suite 501, Washinton D.C., 20036
Fax: 202- 463 9439
E-mail: vinatrade@vietnam-astrade.org
Website: http://www.vietnam-ustrade.org/

5. Chi nhánh thương vụ tại San Francisco

Vietnam Trade Office in San Francisco
100 Pine Street Suite 605
SanFrancisco. CA 94109
Tel: 415- 989 1194/ 989 1197/Fax: 415 – 989 1197
Email: vinatrade-sf@vietnam-ustrade.org

6. Trung tâm thương mại Việt Nam tại New York

Vietrade New York
7 West 36 Street, 600, New York, N.Y., 10018
Tel: (212) 868 – 2686, 212- 868- 2688
Fax: (212) 868 – 2687
E-mail: vietrade- newyork@vietrade.gov.vn

7. Vietnam Airlines

Địa chỉ: 88 Kearny Str. Suite 1400 San Francisco, CA 94108, USA
Tel: 1-415 – 677 0888/8909
Fax: 1- 415- 677 9788
Email: GM.sfo@vietnam-air.com
Reservation.sfo@vietnam-air.com