Xã hội hiện đại khiến cho phụ nữ, đối tượng chiếm một tỷ lệ ngày càng tăng trong lực lượng lao động luôn tất bật với guồng quay công việc và gia đình. Chính vì thế nếu có các hoạt động phát sinh, họ sẽ dễ dàng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Phương pháp duy nhất giúp giải quyết vấn đề chính là học cách đơn giản hóa cuộc sống.