Ai đã một lần đến thủ phủ miền Tây Nam Bộ, mảnh đất từng được xưng tụng bằng mỹ danh Tây Đô mới thấy được cái “thần” của câu ca: Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó, lòng không muốn về…