Nhiều người trong chúng ta vẫn có thói quen uống thuốc theo kinh nghiệm của người khác, chứ không theo toa bác sĩ, đặc biệt là các loại thuốc bổ, với suy nghĩ đơn giản là “không bổ ngang cũng bổ dọc”, hoặc “thuốc bổ mà, không có lợi thì thôi chứ sao có hại được”. Mấy năm gần đây xuất hiện “phong trào” uống một số thuốc như Glucosamine và Omega 3 hoặc Omega 6 một cách “trường kỳ”. Đôi khi, các quý ông còn dùng cả Viagra mà không hề có chỉ định của bác sĩ, đơn giản vì thấy bạn bè thường uống hay nghe người khác quảng cáo. Liệu các loại thuốc trên có phải là ai uống cũng được không và có hoàn toàn vô hại không?