Tại TP.HCM nhiều cơ sở mổ lasik ra sức quảng cáo từng đợt miễn giảm 10%, 30%, 50% cho HSSV, CBNV… Song trên thực tế đã có bệnh nhân bị mù cả hai mắt sau mổ và đau nhức đến mức phải xin bỏ mắt!