Những người sống và làm việc xa quê hẳn sẽ có những món ăn quê hương để thương để nhớ. Với tôi, bữa cơm mùa hè xa quê có thịt có cá, nhưng sao tôi thấy thiếu thiếu, thấy nhớ da diết bát canh cáy rau đay quê nhà đến thế!