TS.Nguyễn Xuân Diện (Viện Hán Nôm) từng gọi những chuyến đi lễ chùa đầu năm của số đông người Việt là một “cuộc mặc cả với thần linh” với những mâm lễ phàm tục (đem vàng bạc, đồ mặn vào chùa), còn người địa phương thì biến sân chùa thành chợ.