Người Việt có thói quen ăn gì cũng chấm, có chấm chấm, mút mút thì món ăn mới không đơn điệu, mới khoái khẩu, đối với nhiều món ăn Việt, thành hay bại, “đỉnh” hay không “đỉnh” nhiều khi tùy thuộc vào nước chấm.