Một nghiên cứu mới đây của Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng những cánh rừng đước ven biển dự trữ nhiều các-bon hơn hầu hết các cánh rừng khác trên Trái đất. Phát hiện này được đăng tải trên tờ Tạp chí điện tử Nature Geoscience.