Dọc con đường liên xã từ giáp ranh khu vực chợ (thuộc thôn 4) đến trụ sở UBND xã Đắk Drông (thuộc thôn 10) xã Đắk Drông (huyện Cư Jút, Đắk Nông) có trên 500 hộ dân sinh sống. Theo thống kê mới đây của Ban quản lý điện khu vực 2 thuộc Điện lực Cư Jút, lượng điện tiêu thụ cho sinh hoạt (không kể điện phục vụ sản xuất) của các hộ dân ở đây thấp hơn nhiều so với các khu vực khác.