Cựu chủ tịch của tập đoàn Sony, ông Norio Ohga – được biết đến với công khai sinh và phát triển loại đĩa CD, vừa qua đời ở tuổi 81 vào hôm 23.4.